Call us at   6736 3331


主页 » 产科保健

 
  • 孕前孕后咨询
  • 常规产前检查
  • 第一孕期唐氏症筛查(10到12周进行)
  • 分娩与产后护理
  • 羊膜穿刺术
  • 声波扫描

 

 
人工流产
我们提供如下服务
微创手术
女性健康检查
其他妇科疾病
避孕
避孕措施
婚前检查
产科保健

 


 
 
 
 
 
 

连医生妇科诊所
伊丽莎白山医疗中心 (乌节路)
邮编: 新加坡228510
伊丽莎白山3号05-03单元 (第5层)

电话: (65) 6736 3331
预约电话 : 6736 3331
紧急电话 (WhatsApp): 9819 9411
电子邮件: [email protected]

 

查看更大的地图
 
周一至周五 : 9.00am - 1.00pm
  2.00pm - 5.00pm
周六 : 9.00am - 12.00pm

请先与我们的员工预约: 6736 3331