Call us at   6736 3331


主页 » 我们提供如下服务 » 女性健康检查

 
  • 咨询(首次)和身体检查
  • 子宫和卵巢超声波扫描
  • 全方位血液/粪便/尿液测试(35项)
  • 子宫颈抹片检查(子宫颈癌筛查)
  • 子宫颈阴道镜检查

 

 
人工流产
我们提供如下服务
微创手术
女性健康检查
其他妇科疾病
避孕
避孕措施
婚前检查
产科保健

 


 
 
 
 
 
 

连医生妇科诊所
伊丽莎白山医疗中心 (乌节路)
邮编: 新加坡228510
伊丽莎白山3号05-03单元 (第5层)

电话: (65) 6736 3331
急救: 9819 9411
WhatsApp: 9819 9411
电子邮件: lien@lienclinic.sg

 

查看更大的地图
 
周一至周五 : 9.00am - 5.00pm
周六 : 9.00am - 1.00pm

请先与我们的员工预约: 6736 3331